Obsah

VZN

VZN 2023

Dodatok k VZN č. 1_2018 Stiahnuté: 31x | 16.12.2023

VZN č. 1_2023 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 26x | 16.12.2023

VZN č. 2_2023 o výške príspevkov na čiatosčnú úhradu nákladov v školslých zariadenich obce Patince Stiahnuté: 23x | 16.12.2023

VZN č. 3_2023 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 29x | 16.12.2023

VZN 2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 101x | 02.02.2023

VZN 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 200x | 17.12.2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 265x | 04.12.2020

Zmena - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 184x | 04.12.2020

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 514x | 07.08.2019

VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 412x | 28.11.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 515x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 550x | 06.11.2018

VZN 1_2018 o dani z nehnuteľnosti - PLATNÉ od r. 2018 Stiahnuté: 326x | 17.08.2020

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 662x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 609x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 713x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 758x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 780x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 680x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 563x | 15.05.2017

Stránka