Obsah

VZN

VZN 2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach Stiahnuté: 61x | 02.02.2023

VZN 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 165x | 17.12.2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 218x | 04.12.2020

Zmena - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 152x | 04.12.2020

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 460x | 07.08.2019

VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 374x | 28.11.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 467x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 487x | 06.11.2018

VZN 1_2018 o dani z nehnuteľnosti - PLATNÉ od r. 2018 Stiahnuté: 266x | 17.08.2020

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 580x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 552x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 654x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 702x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 710x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 633x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 524x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 510x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 528x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 624x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 854x | 15.05.2017

Stránka