Obsah

VZN

VZN 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky Stiahnuté: 149x | 17.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 85x | 17.12.2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 132x | 04.12.2020

Zmena - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 82x | 04.12.2020

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 360x | 07.08.2019

VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 302x | 28.11.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 347x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 399x | 06.11.2018

VZN 1_2018 o dani z nehnuteľnosti - PLATNÉ od r. 2018 Stiahnuté: 160x | 17.08.2020

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 487x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 473x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 537x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 613x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 618x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 523x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 442x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 431x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 430x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 499x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 681x | 15.05.2017

Stránka