Navigácia

Obsah

Dotácie

Rok 2023

Riešenie migračných výziev v obci Patince

Riešenie migračných víziev.pdf Stiahnuté: 2,238x | 23.10.2023

Dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2023

Prístrešok pre bicykle pri hlavnom vchode do areálu termálneho kúpaliska Patince bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja určeného na podporu rozvoja cestovného ruchu v r. 2023. Prístrešok slúži pre návštevníkov kúpaliska.

Prístrešok s logom.jpeg Stiahnuté: 31x | 28.12.2023

Rok 2021

Dni mostu priateľstva - Hídverő napok

Ďalší úspešný projekt v našom regióne Obec Patince sa v spolupráci s maďarskou obcou Neszmély zapojila do realizácie spoločného cezhraničného projektu s názvom „Dni Mostu priateľstva“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur. Medzi ciele projektu spadá posilňovanie spoločenskej, hospodárskej a územnej kohézie, budovanie a rozvíjanie spoluprác prostredníctvom spoločných podujatí, zachovávanie miestnych tradícií, a v neposlednom rade zvyšovanie atraktívnosti a návštevnosti regiónu. Svojou povahou projekt predstavuje nespočetné možnosti ponúkané pohraničným regiónom, upriamujúc pozornosť verejnosti na význam cezhraničnej spolupráce pre jeho ďalší rozvoj. V rámci projektu dôjde k organizácii podujatí, ktoré budú aj vďaka bezplatnému vstupu dostupné skutočne pre každého. Dni mostu priateľstva svojimi dlhoročnými tradíciami lákajú do regiónu nových, i pravidelných návštevníkov podujatia. Večerný rituál splavovania sviečok po hladine Dunaja symbolizuje odstraňovanie bariér medzi dvoma národmi, v čoho duchu sa nesie aj predmetná rozvojová iniciatíva. Tradícia Dní mostu priateľstva Tento rok obec Patince a maďarská obec Neszmély zorganizujú podujatie „Dni Mostu priateľstva“ prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur. Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zoskupujúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby sa členovia združenia zapájajú do rozmanitých pravidelných aktivít, medzi ktoré patrí aj organizácia podujatia Dni mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci. Spoločný projekt obcí Patince a Neszmély rozvíja prostredníctvom intenzívnej spolupráce ich individuálne schopnosti a zručnosti nevyhnutné k zveľaďovaniu cestovného ruchu, umožňujúc tak obom stranám úspešné naplnenie modernizačných iniciatív v širšom spektre. Dni Mostu priateľstva v Patinciach Tohtoročné podujatie „Dni Mostu priateľstva“ realizujú obce Patince a Neszmély prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238) v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 856,19 eur. Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zahŕňajúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby vyvíjajú rozmanité, pravidelné spoločné aktivity, k čomu patrí aj organizácia podujatia Dni mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci. Podujatie sa na slovenskej strane tentokrát uskutoční v dňoch 2. a 3. júla 2021 vo dvore miestnej škôlky v Patinciach. Organizátori srdečne očakávajú všetkých záujemcov s bohatou programovou ponukou pre dospelých i pre najmenších. Návšteva podujatia je bezplatná. Dni Mostu priateľstva v Patinciach zožali úspech V dňoch 2. a 3. júla 2021 sa v Patinciach uskutočnilo podujatie Dni mostu priateľstva, realizované tentokrát prostredníctvom rovnomenného projektu (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/238), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Korene už tradičného podujatia siahajú do roku 1995, kedy sa zrodilo Združenie Mostu priateľstva zahŕňajúce v súčasnosti 12 slovenských a 5 maďarských obcí – nadväzujúc na odhodlanie starostov vybudovať prostredníctvom združenia pomyselný most medzi opačnými brehmi Dunaja. Od tej doby vyvíjajú rozmanité, pravidelné spoločné aktivity, k čomu patrí aj pravidelná organizácia Dní mostu priateľstva každé leto, pričom na slovenskej strane táto povinnosť spadá striedavo stále inej obci. Podujatie je zamerané na prezentáciu kultúry pohraničnej oblasti a maďarskej národnostnej menšiny, ako aj na budovanie pozitívnych cezhraničných slovensko-maďarských vzťahov. Tento rok na slovenskej strane zabezpečovala organizáciu podujatia obec Patince. Návštevníkov organizátori očakávali s remeselnými trhmi a s pestrou programovou ponukou. Vystúpila miestna mládežnícka skupina Patina, spevácky zbor Piros tulipán, Fanny Daňo, hudobná skupina A két zsivány či zumba tanečníci z maďarskej partnerskej obce Neszmély. Simona Lelkes Ambrus si pre účastníkov pripravila detský a operetný program, skupina Belevalók muzikálové hity, skupina Colorband zasa pouličný ples. Záujemcovia si mohli prehliadnuť predstavenie hasičov, policajtov a záchranárov či výstavu fotografií Ervina Horesnyika. Deň bol ukončený splavovaním sviečok po hladine Dunaja, symbolizujúc búranie bariér medzi dvoma národmi.

Web banner Patince.png Stiahnuté: 142x | 10.09.2021

Rok 2020

Život našich materí - Nitriansky samosprávny kraj

Propagačný plagát.pdf Stiahnuté: 273x | 12.12.2020

Informačno - navigačný systém - Nitriansky samosprávny kraj

Mapa 1.jpg Stiahnuté: 195x | 12.12.2020

Deti v pohybe - Nitriansky samosprávny kraj

Propagačný plagát.pdf Stiahnuté: 217x | 12.12.2020

BETHLEN

készült-a-magyar-kormány-támogatásával_harmas-logo.jpg Stiahnuté: 195x | 23.03.2021

Rok 2019

Zberný dvor Patince

Nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor vo výške 466 745,71 €

Schválenie - 1. strana.pdf Stiahnuté: 472x | 19.06.2019

Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Patince

Informácia o podporovanom projekte "Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Patince

Informácia webstránka Patince.pdf Stiahnuté: 216x | 24.01.2022

Rozhodnutie o schválení žiadosti nenávratný finančný príspevok

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - kód výzvy OPII-2018/7/1-DOP

rozhodnutie o schválení žiadosti.pdf Stiahnuté: 206x | 30.09.2020

Rok 2018

Fond Gábora Bethlena - Bethlen Gábor Alakpkezelő Zrt

Fond Gábora Bethlena z MR na účely realizácie projektu s názvom: „Obnova materskej škôlky v Patinciach" poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 16 500 000Ft.V rámci projektu vykonali výmenu vonkajších okien, zateplenie strechy, výmenu elektrických vedení, vymaľovanie objektu, výmenu schodov ,terasy,chodníka a výmenu podľahovej krytiny. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.az Óvodafejlesztés nevű projekt megvalósítása céjából 16 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a pati óvoda részére. A támogatás a nyílászárókat, a tető szigetelését, valamint az épület festését érintette.A bejárati lépcső,a járda, a terasz, a vizesblok,a padló és a teljes vezetékhálózat is a felújítás részét képezte.

Bethlen Gábor logo.png Stiahnuté: 343x | 15.07.2019

Stránka

  • 1