Navigácia

Obsah

Dotácie

Rok 2020

Život našich materí - Nitriansky samosprávny kraj

Propagačný plagát.pdf Stiahnuté: 49x | 12.12.2020

Informačno - navigačný systém - Nitriansky samosprávny kraj

Mapa 1.jpg Stiahnuté: 42x | 12.12.2020

Deti v pohybe - Nitriansky samosprávny kraj

Propagačný plagát.pdf Stiahnuté: 30x | 12.12.2020

BETHLEN

készült-a-magyar-kormány-támogatásával_harmas-logo.jpg Stiahnuté: 24x | 23.03.2021

Rok 2019

Zberný dvor Patince

Nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor vo výške 466 745,71 €

Schválenie - 1. strana.pdf Stiahnuté: 258x | 19.06.2019

Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Patince

Informácia o podporovanom projekte "Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Patince

Vybudovanie širopásmového internetu v obci Patince..pdf Stiahnuté: 17x | 23.04.2021

Rozhodnutie o schválení žiadosti nenávratný finančný príspevok

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - kód výzvy OPII-2018/7/1-DOP

rozhodnutie o schválení žiadosti.pdf Stiahnuté: 14x | 30.09.2020

Rok 2018

Fond Gábora Bethlena - Bethlen Gábor Alakpkezelő Zrt

Fond Gábora Bethlena z MR na účely realizácie projektu s názvom: „Obnova materskej škôlky v Patinciach" poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 16 500 000Ft.V rámci projektu vykonali výmenu vonkajších okien, zateplenie strechy, výmenu elektrických vedení, vymaľovanie objektu, výmenu schodov ,terasy,chodníka a výmenu podľahovej krytiny. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.az Óvodafejlesztés nevű projekt megvalósítása céjából 16 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a pati óvoda részére. A támogatás a nyílászárókat, a tető szigetelését, valamint az épület festését érintette.A bejárati lépcső,a járda, a terasz, a vizesblok,a padló és a teljes vezetékhálózat is a felújítás részét képezte.

Bethlen Gábor logo.png Stiahnuté: 169x | 15.07.2019

Stránka

  • 1