Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

 

Mgr. Tóthová Rozália          starosta, tel. 0905 607 375

Mgr. Daridová Silvia,           zástupca starostu

Baráth Ján,                           poslanec, tel. 0905 723 770

Ing. Hallmanová Csilla,       poslankyňa, tel. 0905 848 189

Pémová Adriana,                 poslankyňa

Ing. Pém Bálint,                   poslanec, tel. 0905 262 276

Ing. Szajkó Vojtech,            poslanec, tel. 0905 215 140

Ing. Róbert Gelle                 poslanec