Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
27.07.2021

Dohoda

21/14/054/53

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

26.07.2021

Dohoda

21/14/054/45

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

02.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

44,00 EUR

Gelle Róbert a Tünde Gelleová

Obec Patince

15.03.2021

Dodatok k výpožičke

Dodatok č.1

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

10.06.2021

Dodatok k zmluve

SPP

Nincs megadva

Obec Patince

SPP

09.06.2021

Zmluva

9409804496

Nincs megadva

Obec Patince

ZSE

28.05.2021

Zmluva o dielo

10052021

Nincs megadva

Obec Patince

Epic Partner

19.05.2021

Zmluva o pripojení

122086031

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

13.05.2021

Zmluva č.1421083

Zmluva č. 1421083

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2021

Zmluva o dielo č. 13/2021

č. 13/2021

390,00 EUR tristodeväťdesiať

Obec Patince

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Nincs megadva

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

31.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 172,00 EUR Štvrnásťtisíc stosedemdesiaťdva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

08.02.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 270,00 EUR

Obec Patince

Pro Grafit s.r.o

01.03.2021

Obecný úrad Patince

Západoslovenská distribučná

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.02.2021

Dohoda

č.21/14/060/5

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

15.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

28.12.2020

Využívanie elektronických služieb

P-0030663100

Nincs megadva

Obec Patince

ZP Union

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR jednostoštyridsať Eur

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

17.12.2020

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

09.12.2020

Dohoda

20/14/54X/56

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

19.11.2020

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

19.11.2020

Kúpna zmluva

RAJO

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

04.12.2020

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

04.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

ŠÚ SR

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: