Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131388

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131389

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

13.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

91/2020

700,00 EUR

Obec Patince

Nitriansky samosprávny kraj

09.10.2020

Poistná zmluva č. 9100239137

9100239137

176,28 EUR

Obec Patince

Groupama poisťovňa

08.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

70718417

47,40 EUR

Obec Patince

Union Poisťovňa

07.10.2020

Zmluva o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu r.2020- SAŽP

97/POD-401/20

Nincs megadva

Slovenská agentúra ŽP

Obec Patince

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

06.07.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 - Obstaranie strojno-technického vybav

Nincs megadva

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

30.06.2020

Zmluva o reklamnej spolupráci

PIKO - KOMÁRNO

Nincs megadva

Obec Patince

PIKO- KOMÁRNO

23.06.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Nincs megadva

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

23.06.2020

Zriadenie spoločného stavebného úradu

Spoločný stavebný úrad

1 151,50 EUR

Obec Patince

Mesto Komárno

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Nincs megadva

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

27.05.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Nincs megadva

Obec Patince

Prima Banka

27.05.2020

Zmluva o dielo 01/2020

01/2020

5 992,56 EUR

Jana Pémová - MELISSA

Obec Patince

14.05.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/47

466 745,71 EUR

Obec Patince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

07.04.2020

Kúpna zmluva

IP Home

Nincs megadva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

30.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Nincs megadva

Obec Patince

Prima Banka

30.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Nincs megadva

Obec Patince

Prima Banka

26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie

1420045

Nincs megadva

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.03.2020

Zmluva č. 1420045

1420045

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.02.2020

Zmluva o dielo

Topstav É&A

Nincs megadva

Obec Patince

TOPSTAV É&A

20.02.2020

Kúpna zmluva

MEVA

Nincs megadva

Obec Patince

MEVA- SK s.r.o.

20.02.2020

kúpna zmluva

CM Slovakia

Nincs megadva

Obec Patince

CM Slovakia spol.s.r.o

20.02.2020

Kúpna Zmluva

KZ202008/KN/PJ

Nincs megadva

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

18.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Nincs megadva

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Patince

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: