Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
14.10.2021

Licenčná zluva

Licenčná zmluva

Nincs megadva

Obec Patince

TENDERnet

19.07.2021

Z M L U V A č. 295/221/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

295/221/OKaŠ

2 000,00 EUR

Obec Patince

Nitriansky samosprávny kraj

19.07.2021

Z M L U V A

696/2021/OKaŠ

1 000,00 EUR

Obec Patince

Nitriansky samosprávny kraj

18.06.2021

IP Home Slovakia s.r.o. - Dodatok ku kúpnej zmluve

IP HOME - Dodatok ku kúpnej zmluve

Nincs megadva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

27.07.2021

Dohoda

21/14/054/53

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

26.07.2021

Dohoda

21/14/054/45

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

02.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

44,00 EUR

Gelle Róbert a Tünde Gelleová

Obec Patince

15.03.2021

Dodatok k výpožičke

Dodatok č.1

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

10.06.2021

Dodatok k zmluve

SPP

Nincs megadva

Obec Patince

SPP

09.06.2021

Zmluva

9409804496

Nincs megadva

Obec Patince

ZSE

28.05.2021

Zmluva o dielo

10052021

Nincs megadva

Obec Patince

Epic Partner

19.05.2021

Zmluva o pripojení

122086031

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

13.05.2021

Zmluva č.1421083

Zmluva č. 1421083

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2021

Zmluva o dielo č. 13/2021

č. 13/2021

390,00 EUR tristodeväťdesiať

Obec Patince

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Nincs megadva

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

31.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 172,00 EUR Štvrnásťtisíc stosedemdesiaťdva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

08.02.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 270,00 EUR

Obec Patince

Pro Grafit s.r.o

01.03.2021

Obecný úrad Patince

Západoslovenská distribučná

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.02.2021

Dohoda

č.21/14/060/5

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

15.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

28.12.2020

Využívanie elektronických služieb

P-0030663100

Nincs megadva

Obec Patince

ZP Union

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR jednostoštyridsať Eur

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

17.12.2020

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

09.12.2020

Dohoda

20/14/54X/56

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: