Navigáció

Tartalom

Személyiségeink: 

 

Mészáros Gyula

esperes-plébános, 
magyar családban született Csehszlovákiában, a Csallóközben. A háborút a visszacsatolt területen magyar állampolgárként élte meg, aztán átélte a Benes dekrétumok kirekeszto ítéletét. Karlsbadban háromezer magyar deportáltnak misézett. A cseh kollégái által "csudapap" néven emlegetett plébánost az ÁVH jelentése nyomán a szlovák hatóságok ítélték öt év börtönre államellenes szervezkedésért. Megjárta a cseh szénbányákat, a német határ menti uránbányák poklát, együtt raboskodott a halálra ítélt Esterházy János gróffal, szabadulása után pedig betongyári munkásként várta, hogy újra papi hivatásának élhessen.
Izsán és Pathon volt plébános, majd Felbárra helyezték át. Sülyön az o szolgálata alatt épitették fel a templomot. Öt gyülekezet között ingázott, hogy a Csallóköz magyar hívei ne maradjanak lelki támasz nélkül. Amit ma hangzatosan multikulturális attitudnek hívunk, azt o Szent Pál szellemében Istentol kapott hitvallásának tekinti: a rómaiaknak római vagyok, a görögöknek görög, a zsidóknak zsidó.
Mészáros Gyula mindenek elott ember volt, a mi lelkiatyánk, aki emberi tartásával, a felvidéki magyarság melletti kiállásával, méltán érdemelte ki a Helytállásért Dijat.

 

Világhy Árpád (1903 - 1987)

 

         Világhy               Világhy

    

Drága Nagyapuskámról

Pici lány voltam még, mikor dédnagypapám elhunyt. Mégis gyermekkori emlékeim legkedvesebbjei hozzá fűződnek.
Emlékszem, hogy minden alkalommal, mikor meglátogattam őt, egy tábla finom tejcsokoládét vett elő az íróasztal fiókjából.
Mindig a térdére ültetett és kedves szavakat súgott fülembe. Lakását mindig finom pipadohány illata lengte be.  Így mesélt nekem csodaszép történeteket.
Sajnos nagyon rövid ideig élhettünk egymás közelségében, s én csupán nagymamám és szüleim elbeszéléséből tudtam meg, hogy micsoda kiváló személyiség volt ő.
Tanár volt, de a pathiak számára több volt ő ennél. Már kiskoromban mesélt a nagymamám arról, hogy Nagyapuskát (mi csak így emlegetjük őt a családban) mennyire szerették a falubeliek, amiért oly sokat segített azokon, akik arra rászorultak, illetve amije volt, azt önzetlenül megosztotta az emberekkel.
S azt is tudom, hogy szerette és tisztelte a természetet, az állatokat. Egy igazi polihisztor volt: tanár, katona, gyógynövények ismerője, méhész, kertész, kulturális és gazdasági élet szervezője. Olyan embernek ismertem meg az elbeszélésekből, aki a mai modern világban is megállta volna a helyét, mint példakép. Példakép a haladó gondolkozás, a hagyományok és kuturális értékek őrzése terén. Ami pedig a legfontosabb, emberség és tisztesség terén is felnézhetünk rá.
Így aztán nem is csoda, hogy Path községben utcát neveztek el róla, hogy a lakók az iránta érzett tiszteletüket kifejezzék.
Nagyapuska, Világhy Árpád megérdemli, hogy emlékét továbbra is szeretettel őrizzük szívünkben.
Dédunokája

Boschetti Adrianna

 

Mészáros Gyula, esperes, plébános

 

                              Mészáros  Mészáros