Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
19.05.2021

Zmluva o pripojení

122086031

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

13.05.2021

Zmluva č.1421083

Zmluva č. 1421083

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

31.03.2021

Dodatok k zmluve

IP HOME - Dodatok ku kúpnej zmluve

Nincs megadva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

31.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 172,00 EUR Štvrnásťtisíc stosedemdesiaťdva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

15.03.2021

Dodatok k výpožičke

Dodatok č.1

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

15.03.2021

Zmluva o dielo č. 13/2021

č. 13/2021

390,00 EUR tristodeväťdesiať

Obec Patince

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

01.03.2021

Obecný úrad Patince

Západoslovenská distribučná

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.02.2021

Dohoda

č.21/14/060/5

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

08.02.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 270,00 EUR

Obec Patince

Pro Grafit s.r.o

28.12.2020

Využívanie elektronických služieb

P-0030663100

Nincs megadva

Obec Patince

ZP Union

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR jednostoštyridsať Eur

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

17.12.2020

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

15.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

09.12.2020

Dohoda

20/14/54X/56

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

04.12.2020

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

04.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

ŠÚ SR

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

03.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

30.11.2020

Partnerská dohoda - partnerségi megállapodás

Partnerská zmluva

Nincs megadva

Obec Patince

Neszmély Község Önkormányzata

26.11.2020

Dotácia na podporu kultúry

Zmluva č.102/2020

1 500,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu športu

Zmluva č.91/2020

700,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu cest. ruchu

Zmluva č.25

1 800,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

19.11.2020

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

19.11.2020

Kúpna zmluva

RAJO

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

30.10.2020

Zmluva č. 25_2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cest.ruchu

Zmluva č. 25/2020

Nincs megadva

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

27.10.2020

Dohoda č.20/14/010/21

20/14/010/21

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: