Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.10.2020

Zmluva o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu r.2020- SAŽP

97/POD-401/20

Neuvedené

Slovenská agentúra ŽP

Obec Patince

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

06.07.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 - Obstaranie strojno-technického vybav

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

30.06.2020

Zmluva o reklamnej spolupráci

PIKO - KOMÁRNO

Neuvedené

Obec Patince

PIKO- KOMÁRNO

23.06.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

23.06.2020

Zriadenie spoločného stavebného úradu

Spoločný stavebný úrad

1 151,50 EUR

Obec Patince

Mesto Komárno

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Neuvedené

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

27.05.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

27.05.2020

Zmluva o dielo 01/2020

01/2020

5 992,56 EUR

Jana Pémová - MELISSA

Obec Patince

14.05.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/47

466 745,71 EUR

Obec Patince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

07.04.2020

Kúpna zmluva

IP Home

Neuvedené

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

30.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

30.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie

1420045

Neuvedené

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.03.2020

Zmluva č. 1420045

1420045

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.02.2020

Zmluva o dielo

Topstav É&A

Neuvedené

Obec Patince

TOPSTAV É&A

20.02.2020

Kúpna zmluva

MEVA

Neuvedené

Obec Patince

MEVA- SK s.r.o.

20.02.2020

kúpna zmluva

CM Slovakia

Neuvedené

Obec Patince

CM Slovakia spol.s.r.o

20.02.2020

Kúpna Zmluva

KZ202008/KN/PJ

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

18.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Patince

12.02.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-57-015/2020

Neuvedené

Obec Patince

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2020

JNC Legal

JNC Legal

Neuvedené

Obec Patince

JNC Legal s.r.o.

03.02.2020

Dohoda

20/14/060/16

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Mapa Slovakia

Neuvedené

Obec Patince

Mapa Slovakia

27.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR Sto eur

Obec Patince

Erzsébet Jandás

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: