Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.02.2020

JNC Legal

JNC Legal

Neuvedené

Obec Patince

JNC Legal s.r.o.

03.02.2020

Dohoda

20/14/060/16

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Mapa Slovakia

Neuvedené

Obec Patince

Mapa Slovakia

27.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR Sto eur

Obec Patince

Erzsébet Jandás

27.01.2020

Žiadosť o vypracovanie nájomnej zmluvy

SPF

Neuvedené

Obec Patince

Slovenský pozemkový fond

20.12.2019

N.I.O spol. s.r.o.

Zmluva o budúcej zmluve

Neuvedené

N.I.O. spol s.r.o.

Obec Patince

18.12.2019

Dodatok k zmluve

SRZB

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Patince

02.12.2019

Zmluva o dielo

NFP

350,00 EUR

Epic Partner

Obec Patince

22.10.2019

Dohoda o uznaní dlhu k 31.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu

0,00 EUR

Obec Patince

KOMVaK Komárno

07.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

04.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok- 074NR220052

Neuvedené

Obec Patince

Pôdohospodárska platobná agentúra

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

Civilná ochrana

50,00 EUR

Obec Patince

CO-COMPANY s.r.o

27.05.2019

Dohoda č. 19/14/054/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

19/14/054/26

6 542,64 EUR šesťtisícpäťstoštyridsaťdva eur

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

08.05.2019

Zmluva o poskytnuti dotácie

149373

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

07.05.2019

Zmluva č. 149 373

149 373

1 400,00 EUR tisícštyristo Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC1

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC

cena podľa zmluvy

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

26.03.2019

Dohoda č. 19/14/054/16 o poskytnutí finančného príspevku

19/14/054/16

4 361,76 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

11.01.2019

Úverová zmluva

300230-2018

71 309,00 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Obec Patince

Slovenská záručná aa rozvojová banka, a.s.

10.01.2019

Dodatok č.1

18/14/50j/6

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

02.01.2019

Zmluva

ZNR 1111201829

Neuvedené

Obec Patince

ENVI-PAK

24.10.2018

Dodatok k zmluve

Arrow business

Neuvedené

Obec Patince

Arrow business consulting

24.10.2018

NFP

074nr220052

71 308,99 EUR neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Patince

24.09.2018

zniženie energetickej náročnosti budovy

18.9.2018

1 140,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

19.09.2018

zmluva o dielo

2018-24-1

52 999,20 EUR neuvedené

Prospect spol. s.r,o

Obec Patince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: