Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

N.I.O spol. s.r.o.

Zmluva o budúcej zmluve

Neuvedené

N.I.O. spol s.r.o.

Obec Patince

18.12.2019

Dodatok k zmluve

SRZB

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Patince

02.12.2019

Zmluva o dielo

NFP

350,00 EUR

Epic Partner

Obec Patince

22.10.2019

Dohoda o uznaní dlhu k 31.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu

0,00 EUR

Obec Patince

KOMVaK Komárno

07.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

04.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok- 074NR220052

Neuvedené

Obec Patince

Pôdohospodárska platobná agentúra

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

Civilná ochrana

50,00 EUR

Obec Patince

CO-COMPANY s.r.o

27.05.2019

Dohoda č. 19/14/054/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

19/14/054/26

6 542,64 EUR šesťtisícpäťstoštyridsaťdva eur

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

08.05.2019

Zmluva o poskytnuti dotácie

149373

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

07.05.2019

Zmluva č. 149 373

149 373

1 400,00 EUR tisícštyristo Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC1

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC

cena podľa zmluvy

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

26.03.2019

Dohoda č. 19/14/054/16 o poskytnutí finančného príspevku

19/14/054/16

4 361,76 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

11.01.2019

Úverová zmluva

300230-2018

71 309,00 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Obec Patince

Slovenská záručná aa rozvojová banka, a.s.

10.01.2019

Dodatok č.1

18/14/50j/6

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

02.01.2019

Zmluva

ZNR 1111201829

Neuvedené

Obec Patince

ENVI-PAK

24.10.2018

Dodatok k zmluve

Arrow business

Neuvedené

Obec Patince

Arrow business consulting

24.10.2018

NFP

074nr220052

71 308,99 EUR neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Patince

24.09.2018

zniženie energetickej náročnosti budovy

18.9.2018

1 140,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

19.09.2018

zmluva o dielo

2018-24-1

52 999,20 EUR neuvedené

Prospect spol. s.r,o

Obec Patince

13.09.2018

Mandantná zmluva

Mandatná zmluva

970,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

13.09.2018

mod.ver.osvet

mod.ver.osvet

neuvedené

Grep slovakia spol.s r.o.

Obec Patince

09.09.2018

doh. reko

doh. reko

12 534,78 EUR neuvedené

Reko s.r.o

Obec Patince

14.08.2018

BGA/7649/2018

BGA/7649/2018

Neuvedené

BEthlen Gábor alapkezelő zrt

Obec Patince

13.08.2018

dotacia

C.33/2018

1 710,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Patince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: