Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

ŠÚ SR

Neuvedené

Obec Patince

Štatistický úrad SR

03.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

30.11.2020

Partnerská dohoda - partnerségi megállapodás

Partnerská zmluva

Neuvedené

Obec Patince

Neszmély Község Önkormányzata

26.11.2020

Dotácia na podporu kultúry

Zmluva č.102/2020

1 500,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu športu

Zmluva č.91/2020

700,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu cest. ruchu

Zmluva č.25

1 800,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

19.11.2020

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Neuvedené

Obec Patince

RAJO a.s.

19.11.2020

Kúpna zmluva

RAJO

Neuvedené

Obec Patince

RAJO a.s.

30.10.2020

Zmluva č. 25_2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cest.ruchu

Zmluva č. 25/2020

Neuvedené

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

27.10.2020

Dohoda č.20/14/010/21

20/14/010/21

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131388

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131389

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

13.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

91/2020

700,00 EUR

Obec Patince

Nitriansky samosprávny kraj

09.10.2020

Poistná zmluva č. 9100239137

9100239137

176,28 EUR

Obec Patince

Groupama poisťovňa

08.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

70718417

47,40 EUR

Obec Patince

Union Poisťovňa

07.10.2020

Zmluva o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu r.2020- SAŽP

97/POD-401/20

Neuvedené

Slovenská agentúra ŽP

Obec Patince

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

06.07.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 - Obstaranie strojno-technického vybav

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

30.06.2020

Zmluva o reklamnej spolupráci

PIKO - KOMÁRNO

Neuvedené

Obec Patince

PIKO- KOMÁRNO

23.06.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ201801_KN_PJ

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

23.06.2020

Zriadenie spoločného stavebného úradu

Spoločný stavebný úrad

1 151,50 EUR

Obec Patince

Mesto Komárno

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Neuvedené

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

27.05.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Neuvedené

Obec Patince

Prima Banka

27.05.2020

Zmluva o dielo 01/2020

01/2020

5 992,56 EUR

Jana Pémová - MELISSA

Obec Patince

14.05.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/47

466 745,71 EUR

Obec Patince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: