Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie

1420045

Nincs megadva

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.03.2020

Zmluva č. 1420045

1420045

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.02.2020

Zmluva o dielo

Topstav É&A

Nincs megadva

Obec Patince

TOPSTAV É&A

20.02.2020

Kúpna zmluva

MEVA

Nincs megadva

Obec Patince

MEVA- SK s.r.o.

20.02.2020

kúpna zmluva

CM Slovakia

Nincs megadva

Obec Patince

CM Slovakia spol.s.r.o

20.02.2020

Kúpna Zmluva

KZ202008/KN/PJ

Nincs megadva

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

18.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Nincs megadva

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Patince

12.02.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-57-015/2020

Nincs megadva

Obec Patince

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2020

JNC Legal

JNC Legal

Nincs megadva

Obec Patince

JNC Legal s.r.o.

03.02.2020

Dohoda

20/14/060/16

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Mapa Slovakia

Nincs megadva

Obec Patince

Mapa Slovakia

27.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR Sto eur

Obec Patince

Erzsébet Jandás

27.01.2020

Žiadosť o vypracovanie nájomnej zmluvy

SPF

Nincs megadva

Obec Patince

Slovenský pozemkový fond

20.12.2019

N.I.O spol. s.r.o.

Zmluva o budúcej zmluve

Nincs megadva

N.I.O. spol s.r.o.

Obec Patince

18.12.2019

Dodatok k zmluve

SRZB

Nincs megadva

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Patince

02.12.2019

Zmluva o dielo

NFP

350,00 EUR

Epic Partner

Obec Patince

22.10.2019

Dohoda o uznaní dlhu k 31.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu

0,00 EUR

Obec Patince

KOMVaK Komárno

07.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Prima banka

Nincs megadva

Obec Patince

Prima Banka

04.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok- 074NR220052

Nincs megadva

Obec Patince

Pôdohospodárska platobná agentúra

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

Civilná ochrana

50,00 EUR

Obec Patince

CO-COMPANY s.r.o

27.05.2019

Dohoda č. 19/14/054/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

19/14/054/26

6 542,64 EUR šesťtisícpäťstoštyridsaťdva eur

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

08.05.2019

Zmluva o poskytnuti dotácie

149373

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

07.05.2019

Zmluva č. 149 373

149 373

1 400,00 EUR tisícštyristo Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC1

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC

cena podľa zmluvy

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: