Navigácia

Obsah

Dokumenty

Žiadosti

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby Stiahnuté: 52x | 28.05.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla, orientačného čísla Stiahnuté: 52x | 12.05.2020

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 640x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 508x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 365x | 15.05.2017

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 72x | 14.01.2020

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 414x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 353x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 351x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 479x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 421x | 01.08.2017

Výsledky komunálnych volieb 2014 Stiahnuté: 313x | 15.05.2017

Stránka