Navigácia

Obsah

Dokumenty

Žiadosti

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta Stiahnuté: 111x | 14.07.2021

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 587x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby Stiahnuté: 134x | 28.05.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla, orientačného čísla Stiahnuté: 134x | 12.05.2020

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 861x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 670x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 471x | 15.05.2017

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 156x | 14.01.2020

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 552x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 467x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 491x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 589x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 537x | 01.08.2017

Výsledky komunálnych volieb 2014 Stiahnuté: 448x | 15.05.2017

Stránka