Navigácia

Obsah

Dokumenty

Žiadosti

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby Stiahnuté: 77x | 28.05.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla, orientačného čísla Stiahnuté: 73x | 12.05.2020

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 727x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 558x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 393x | 15.05.2017

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 94x | 14.01.2020

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 455x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 392x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 386x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 513x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 459x | 01.08.2017

Výsledky komunálnych volieb 2014 Stiahnuté: 362x | 15.05.2017

Stránka