Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 109x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 135x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 119x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 603x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 549x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 928x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 396x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 436x | 18.06.2020

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 68x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 456x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 402x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 35x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 95x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 414x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 398x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 387x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 426x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 88x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 47x | 08.07.2020

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 415x | 15.05.2017

Stránka