Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 120x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 142x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 130x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 616x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 559x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 948x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 406x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 446x | 18.06.2020

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 73x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 465x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 419x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 40x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 107x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 423x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 408x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 396x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 439x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 98x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 56x | 08.07.2020

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 428x | 15.05.2017

Stránka