Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 153x | 03.08.2021

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 153x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 642x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 588x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1008x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 430x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby 2021 Stiahnuté: 465x | 18.08.2021

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 90x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 483x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 446x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 61x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 128x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 446x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 426x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 416x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 462x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 112x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 70x | 08.07.2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta Stiahnuté: 19x | 14.07.2021

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 449x | 15.05.2017

Stránka