Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 325x | 03.08.2021

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 43x | 02.02.2023

Výber zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu Stiahnuté: 59x | 08.11.2022

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 321x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 875x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 777x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1,312x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 575x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby 2021 Stiahnuté: 624x | 18.08.2021

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 227x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 656x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 591x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 179x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 307x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 618x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 566x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 555x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 593x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 231x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 177x | 08.07.2020

Stránka