Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 245x | 03.08.2021

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 239x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 756x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 699x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1137x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 509x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby 2021 Stiahnuté: 543x | 18.08.2021

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 154x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 562x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 525x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 121x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 224x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 525x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 501x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 494x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 531x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 171x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 126x | 08.07.2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta Stiahnuté: 84x | 14.07.2021

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 537x | 15.05.2017

Stránka