Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 302x | 03.08.2021

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 23x | 02.02.2023

Výber zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu Stiahnuté: 46x | 08.11.2022

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 298x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 850x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 760x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1,255x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 560x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby 2021 Stiahnuté: 600x | 18.08.2021

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 213x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 638x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 572x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 167x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 290x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 595x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 549x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 540x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 576x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 213x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 164x | 08.07.2020

Stránka