Navigácia

Obsah

Vyhodnotenie OVS - 2. výzva

Vyhodnotenie OVS - 2. výzva

Vyhodnotenie súťaže - 2. výzva.pdf

Výzva č. 2

Informatívna mapa

Informatívna mapa.pdf

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva na prenájom a prevádzkovanie letného termálneho kúpalisa - 2V.pdf

Oznámenie – 2V

Oznámenie – 2V.pdf

Príloha č. 2 - Nákres 1

Príloha č. 2 - Nákres 1.pdf

Príloha č. 2 - Nákres 2

Príloha č. 2 - Nákres 2.pdf

Príloha č. 2 - Nákres 3

Príloha č. 2 - Nákres 3.pdf

Súťažné podmienky - prenájom a prevádzkovanie letného termálneho kúpaliska - 2V

Súťažné podmienky - prenájom a prevádzkovanie letného termálneho kúpaliska - 2V.pdf

Výzva č. 1

Oznámenie o zámere prenajať majetok obce tvoriaci Letné termálne kúpalisko

Oznámenie o zámere prenajať majetok obce tvoriaci Letné termálne kúpalisko.pdf

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka VOS

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka VOS.pdf

Príloha č. 2 - Nákres 1

Príloha č. 2 - Nákres 1.pdf

Príloha č. 2 - Nákres 2

Príloha č. 2 - Nákres 2.pdf

Príloha č. 3 - Informatívna mapa

Príloha č. 3 - Informatívna mapa.pdf

Príloha č. 4 - Nájomná zmluva

Príloha č. 4 - Nájomná zmluva.pdf

Súťažné podmienky - Prenájom a prevádzkovanie letného termálneho kúpaliska v Patinciach

Súťažné podmienky - Prenájom a prevádzkovanie letného termálneho kúpaliska v Patinciach.pdf

Stránka

  • 1