Navigácia

Obsah

Dokumentumok

Správy

A szállásadó bejelentési kötelezettsége Stiahnuté: 302x | 03.08.2021

Az adófizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése FO Stiahnuté: 298x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 850x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 760x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1,255x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 560x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 600x | 18.08.2021

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 638x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 572x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 595x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 549x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 540x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 575x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 613x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 892x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 682x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 482x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 562x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 480x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Stiahnuté: 463x | 15.05.2017

Stránka