Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Letöltve: 603x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Letöltve: 548x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Letöltve: 927x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Letöltve: 395x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Letöltve: 436x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Letöltve: 456x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Letöltve: 402x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Letöltve: 414x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Letöltve: 398x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Letöltve: 387x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Letöltve: 426x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Letöltve: 414x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Letöltve: 634x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Letöltve: 504x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Letöltve: 362x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Letöltve: 413x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Letöltve: 352x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Letöltve: 310x | 15.05.2017

Parlamenti választás 2016 Letöltve: 476x | 15.05.2017

Referendum 2015 Letöltve: 350x | 15.05.2017

Stránka

  • 1