Navigácia

Obsah

Dokumentumok

Správy

A szállásadó bejelentési kötelezettsége Stiahnuté: 338x | 03.08.2021

Az adófizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése FO Stiahnuté: 337x | 03.08.2021

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 894x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 796x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 1,343x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 592x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 640x | 18.08.2021

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 671x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 610x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 636x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 575x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 568x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 610x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 663x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 951x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 706x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 505x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 584x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 500x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Stiahnuté: 490x | 15.05.2017

Stránka