Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 244x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 200x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 290x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 186x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 200x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 213x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 175x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 180x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 170x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 161x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 164x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 167x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 247x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 178x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 165x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 175x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 179x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 158x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 247x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 182x | 01.08.2017

Stránka