Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 83x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 97x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 86x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 557x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 502x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 841x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 367x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 406x | 18.06.2020

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 33x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 431x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 378x | 15.05.2017

Žiadosti

Potvrdenie o veku stavby Stiahnuté: 11x | 17.09.2020

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 59x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 384x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 368x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 361x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 380x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 57x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle Stiahnuté: 25x | 08.07.2020

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 390x | 15.05.2017

Stránka