Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 425x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 382x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 591x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 290x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 314x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 340x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 292x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 289x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 273x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 274x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 286x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 281x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 416x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 298x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 263x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 308x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 281x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 272x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 377x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 302x | 01.08.2017

Stránka