Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 165x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 139x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 175x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 129x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 135x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 145x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 114x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 122x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 108x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 106x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 108x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 108x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 158x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 113x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 107x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 112x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 117x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 110x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 186x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 131x | 01.08.2017

Stránka