Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 31x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 45x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 37x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 465x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 420x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 686x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 319x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 339x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 376x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 320x | 15.05.2017

Žiadosti

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 0x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 319x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 299x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 299x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 319x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 11x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 330x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 521x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 356x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 289x | 15.05.2017

Stránka