Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 341x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 300x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 469x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 255x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 269x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 295x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 251x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 251x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 233x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 235x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 242x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 237x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 363x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 256x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 229x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 265x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 246x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 235x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 327x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 259x | 01.08.2017

Stránka