Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 6x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 22x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 22x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 448x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 404x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 662x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 306x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 325x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 360x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 304x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 303x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 285x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 286x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 302x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 295x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 476x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 329x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 274x | 15.05.2017

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 7x | 14.01.2020

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 349x | 15.05.2017

Stránka