Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 404x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 344x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 540x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 275x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 294x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 320x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 278x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 271x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 254x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 257x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 263x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 264x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 393x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 281x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 249x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 292x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 266x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 256x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 355x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 286x | 01.08.2017

Stránka