Navigácia

Obsah

Dokumenty

Správy

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie Stiahnuté: 56x | 14.01.2020

Vznik-zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 63x | 19.11.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 54x | 19.11.2019

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 494x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 444x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 759x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 339x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 363x | 18.06.2020

Ohlásenie drobných stavebných úprav Stiahnuté: 4x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 398x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 345x | 15.05.2017

Žiadosti

Prihlasovací lístok - prechodný pobyt Stiahnuté: 22x | 20.03.2020

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 343x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 328x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 331x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 349x | 15.05.2017

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území obce Patince Stiahnuté: 26x | 27.02.2020

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 354x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby Stiahnuté: 4x | 28.05.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla, orientačného čísla Stiahnuté: 13x | 12.05.2020

Stránka