Navigácia

Obsah

Dokumenty

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Stiahnuté: 37x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Stiahnuté: 31x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Stiahnuté: 27x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Stiahnuté: 23x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Stiahnuté: 27x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Stiahnuté: 27x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 22x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Stiahnuté: 23x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Stiahnuté: 18x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Stiahnuté: 23x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Stiahnuté: 24x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Stiahnuté: 21x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Stiahnuté: 22x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Stiahnuté: 21x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Stiahnuté: 20x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Stiahnuté: 23x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Stiahnuté: 21x | 15.05.2017

Voľby

Referendum 2015 Stiahnuté: 22x | 15.05.2017

Voľby 2016 Stiahnuté: 22x | 15.05.2017

Voľby 2017 - do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 39x | 01.08.2017

Stránka