Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky Stiahnuté: 44x | 17.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 25x | 17.12.2020

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 29x | 04.12.2020

Zmena - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 26x | 04.12.2020

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 207x | 07.08.2019

VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 150x | 28.11.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 238x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 278x | 06.11.2018

VZN 1_2018 o dani z nehnuteľnosti - PLATNÉ od r. 2018 Stiahnuté: 55x | 17.08.2020

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 376x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 355x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 429x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 473x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 514x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 413x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 356x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 340x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 338x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 388x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 542x | 15.05.2017

Stránka