Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022, vyhláseného 10. júna 2022 v zbierke zákonov pod číslom 209 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v obci Patince sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa

29. októbra 2022 od 700 hodiny do 20.00 hodiny v Zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Vyvesené: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť