Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
13.05.2021

Zmluva č.1421083

Zmluva č. 1421083

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2021

Zmluva o dielo č. 13/2021

č. 13/2021

390,00 EUR tristodeväťdesiať

Obec Patince

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

22.06.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadu

Nincs megadva

Obec Patince

CMT Group s.r.o.

31.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 172,00 EUR Štvrnásťtisíc stosedemdesiaťdva

Obec Patince

IP Home Slovakia s.r.o

02.09.2020

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

1 920,00 EUR Jedentisícdeväťstvodvadsať

Obec Patince

OsmoDry.cz s.r.o.

08.02.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 270,00 EUR

Obec Patince

Pro Grafit s.r.o

01.03.2021

Obecný úrad Patince

Západoslovenská distribučná

Nincs megadva

Obec Patince

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.02.2021

Dohoda

č.21/14/060/5

Nincs megadva

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

15.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

Zmluva o výpožičke

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

28.12.2020

Využívanie elektronických služieb

P-0030663100

Nincs megadva

Obec Patince

ZP Union

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR jednostoštyridsať Eur

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

17.12.2020

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Dodatok č. 2 Prevádzkovej zmluvy - KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

09.12.2020

Dohoda

20/14/54X/56

Nincs megadva

Obec Patince

ÚpSvR Komárno

19.11.2020

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

19.11.2020

Kúpna zmluva

RAJO

Nincs megadva

Obec Patince

RAJO a.s.

04.12.2020

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Dodatok č.1 Prevádzkovej zmluvy KOMVaK

Nincs megadva

Obec Patince

KOMVaK Komárno

04.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

ŠÚ SR

Nincs megadva

Obec Patince

Štatistický úrad SR

03.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

140,00 EUR

Obec Patince

Občianske združenie SIEŤ RÁKOCZIHO-RÁkÓCZI HÁLóZAT

30.11.2020

Partnerská dohoda - partnerségi megállapodás

Partnerská zmluva

Nincs megadva

Obec Patince

Neszmély Község Önkormányzata

26.11.2020

Dotácia na podporu kultúry

Zmluva č.102/2020

1 500,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu športu

Zmluva č.91/2020

700,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

26.11.2020

Dotácia na podporu cest. ruchu

Zmluva č.25

1 800,00 EUR

Obec Patince

Nitransky samosprávny kraj

08.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

70718417

47,40 EUR

Obec Patince

Union Poisťovňa

19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131388

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

19.10.2020

Návrh na uzatvorenie poist. zmluvy

3619131389

28,20 EUR

Obec Patince

Kooperativa poisťovňa a.s.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: