Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 59x | 07.08.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 134x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 160x | 06.11.2018

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 230x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 237x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 297x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 276x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 346x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 260x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 246x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 235x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 235x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 230x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 358x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2012 o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 251x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2012 o miestnom polatku za komunálne odpady Stiahnuté: 227x | 15.05.2017

VZN 2011

Rozhodnutie 20 - 21 - 22/2011 Stiahnuté: 223x | 15.05.2017

Rozhodnutie 8/.2011 Stiahnuté: 228x | 15.05.2017

Rozhodnutie 9 - 19/2011 Stiahnuté: 228x | 15.05.2017

Rozhodnutie zo 10.1.2011 Stiahnuté: 209x | 15.05.2017

Stránka