Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2019

VZN 01/2019 Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 117x | 07.08.2019

VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 44x | 28.11.2019

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 173x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 212x | 06.11.2018

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 295x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 279x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 358x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 351x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 442x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 332x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 295x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 279x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 286x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 294x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 431x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2012 o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 314x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2012 o miestnom polatku za komunálne odpady Stiahnuté: 279x | 15.05.2017

VZN 2011

Rozhodnutie 20 - 21 - 22/2011 Stiahnuté: 256x | 15.05.2017

Rozhodnutie 8/.2011 Stiahnuté: 269x | 15.05.2017

Rozhodnutie 9 - 19/2011 Stiahnuté: 265x | 15.05.2017

Stránka