Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2018

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 30x | 05.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 49x | 06.11.2018

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 106x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 138x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 159x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 145x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 179x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 135x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 139x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 128x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 126x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 123x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 183x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2012 o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 122x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2012 o miestnom polatku za komunálne odpady Stiahnuté: 125x | 15.05.2017

VZN 2011

Rozhodnutie 20 - 21 - 22/2011 Stiahnuté: 118x | 15.05.2017

Rozhodnutie 8/.2011 Stiahnuté: 124x | 15.05.2017

Rozhodnutie 9 - 19/2011 Stiahnuté: 124x | 15.05.2017

Rozhodnutie zo 10.1.2011 Stiahnuté: 120x | 15.05.2017

VZN 2010

rozhodnutie zo 27.12.2010 Stiahnuté: 117x | 15.05.2017

Stránka

  • 1