Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2018

Rokovací poriadok Obecného Zastupiteľstva Stiahnuté: 93x | 02.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 118x | 06.11.2018

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 162x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 200x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 233x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 207x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 262x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 196x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 195x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 188x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 183x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 180x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 278x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2012 o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 190x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2012 o miestnom polatku za komunálne odpady Stiahnuté: 177x | 15.05.2017

VZN 2011

Rozhodnutie 20 - 21 - 22/2011 Stiahnuté: 173x | 15.05.2017

Rozhodnutie 8/.2011 Stiahnuté: 182x | 15.05.2017

Rozhodnutie 9 - 19/2011 Stiahnuté: 181x | 15.05.2017

Rozhodnutie zo 10.1.2011 Stiahnuté: 168x | 15.05.2017

VZN 2010

rozhodnutie zo 27.12.2010 Stiahnuté: 167x | 15.05.2017

Stránka

  • 1