Navigácia

Obsah

VZN

VZN 2017

Prevádzkovy poriadok pohrebiska Stiahnuté: 78x | 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuté: 104x | 17.03.2018

VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Patince o verejnom poriadku na území obce Stiahnuté: 124x | 15.05.2017

VZN č4/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi_ Stiahnuté: 114x | 15.05.2017

VZN o označovaní ulíc Stiahnuté: 144x | 15.05.2017

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 99x | 15.05.2017

VZN 2015

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2015 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 110x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2015 Stiahnuté: 96x | 15.05.2017

VZN 2014

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2014 o daňi z nehnuteľnosti Stiahnuté: 100x | 15.05.2017

VZN 2012

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 - dodatok Stiahnuté: 95x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.1/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 137x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.2/2012 o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 94x | 15.05.2017

Všeobecné záväzné nariadenie c.3/2012 o miestnom polatku za komunálne odpady Stiahnuté: 95x | 15.05.2017

VZN 2011

Rozhodnutie 20 - 21 - 22/2011 Stiahnuté: 91x | 15.05.2017

Rozhodnutie 8/.2011 Stiahnuté: 102x | 15.05.2017

Rozhodnutie 9 - 19/2011 Stiahnuté: 97x | 15.05.2017

Rozhodnutie zo 10.1.2011 Stiahnuté: 97x | 15.05.2017

VZN 2010

rozhodnutie zo 27.12.2010 Stiahnuté: 91x | 15.05.2017

VZN 2018

Všeobecne záväzné nariadenia 2018 Stiahnuté: 2x | 17.10.2018

Stránka

  • 1