Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2017

zmluva o dielo

21.11.2017

127 840,10 EUR

Arrow business consulting

Obec Patince

16.12.2017

zmluva o dielo

14.12.2017

2 458,08 EUR

Ivter sro

Obec Patince

26.01.2018

Dohoda

18/14/012/4

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

26.01.2018

Dohoda

17/14/010/067

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

06.03.2018

mandátna zmluva

17/2018-V0

500,00 EUR

e-dotacie sr.o

Obec Patince

06.03.2018

Zámenná Zmluva

Zámenná Zmluva

Neuvedené

RNDr. Mirko Slovák

Obec Patince

28.03.2018

18/14/054/

18/14/054/

neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

15.05.2018

Humana People top people Slovakia sro.

Humana

nulla

Humana People top people Slovakia sro.

Obec Patince

29.05.2018

Zmluva o povoreni k plneniu uloh

180712/1018

24,00 EUR neuvedené

Itak s.r.o

Obec Patince

13.08.2018

dotacia

C.33/2018

1 710,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Patince

14.08.2018

BGA/7649/2018

BGA/7649/2018

Neuvedené

BEthlen Gábor alapkezelő zrt

Obec Patince

09.09.2018

doh. reko

doh. reko

12 534,78 EUR neuvedené

Reko s.r.o

Obec Patince

13.09.2018

mod.ver.osvet

mod.ver.osvet

neuvedené

Grep slovakia spol.s r.o.

Obec Patince

13.09.2018

Mandantná zmluva

Mandatná zmluva

970,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

19.09.2018

zmluva o dielo

2018-24-1

52 999,20 EUR neuvedené

Prospect spol. s.r,o

Obec Patince

24.09.2018

zniženie energetickej náročnosti budovy

18.9.2018

1 140,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

24.10.2018

NFP

074nr220052

71 308,99 EUR neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Patince

11.01.2019

Úverová zmluva

300230-2018

71 309,00 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Obec Patince

Slovenská záručná aa rozvojová banka, a.s.

10.01.2019

Dodatok č.1

18/14/50j/6

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: