Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2020

Zmluva č. 1420045

1420045

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Patince

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.02.2020

Zmluva o dielo

Topstav É&A

Neuvedené

Obec Patince

TOPSTAV É&A

20.02.2020

Kúpna zmluva

MEVA

Neuvedené

Obec Patince

MEVA- SK s.r.o.

20.02.2020

kúpna zmluva

CM Slovakia

Neuvedené

Obec Patince

CM Slovakia spol.s.r.o

20.02.2020

Kúpna Zmluva

KZ202008/KN/PJ

Neuvedené

Obec Patince

AGROSERVIS spol.s.r.o

12.02.2020

JNC Legal

JNC Legal

Neuvedené

Obec Patince

JNC Legal s.r.o.

03.02.2020

Dohoda

20/14/060/16

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Mapa Slovakia

Neuvedené

Obec Patince

Mapa Slovakia

27.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR Sto eur

Obec Patince

Erzsébet Jandás

27.01.2020

Žiadosť o vypracovanie nájomnej zmluvy

SPF

Neuvedené

Obec Patince

Slovenský pozemkový fond

20.12.2019

N.I.O spol. s.r.o.

Zmluva o budúcej zmluve

Neuvedené

N.I.O. spol s.r.o.

Obec Patince

18.12.2019

Dodatok k zmluve

SRZB

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Patince

02.12.2019

Zmluva o dielo

NFP

350,00 EUR

Epic Partner

Obec Patince

22.10.2019

Dohoda o uznaní dlhu k 31.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu

0,00 EUR

Obec Patince

KOMVaK Komárno

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

Civilná ochrana

50,00 EUR

Obec Patince

CO-COMPANY s.r.o

07.10.2019

Zmluva o grantovm účte

Prima Banka

Neuvedené

Prima Banka

Obec Patince

07.05.2019

Zmluva č. 149 373

149 373

1 400,00 EUR tisícštyristo Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Patince

27.05.2019

Dohoda č. 19/14/054/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

19/14/054/26

6 542,64 EUR šesťtisícpäťstoštyridsaťdva eur

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC1

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

18.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

JNC

cena podľa zmluvy

JNC Legal s.r.o.

Obec Patince

26.03.2019

Dohoda č. 19/14/054/16 o poskytnutí finančného príspevku

19/14/054/16

4 361,76 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

Obec Patince

10.01.2019

Dodatok č.1

18/14/50j/6

Neuvedené

Obec Patince

Úrad práce, soc veci a rod. Komárno

11.01.2019

Úverová zmluva

300230-2018

71 309,00 EUR Sedemdesiatjedentisíctristodeväť.

Obec Patince

Slovenská záručná aa rozvojová banka, a.s.

24.10.2018

NFP

074nr220052

71 308,99 EUR neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Patince

24.09.2018

zniženie energetickej náročnosti budovy

18.9.2018

1 140,00 EUR neuvedené

Pro Grafit s.r.o

Obec Patince

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: