Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Letöltve: 148x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Letöltve: 126x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Letöltve: 147x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Letöltve: 116x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Letöltve: 122x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Letöltve: 128x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Letöltve: 101x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Letöltve: 109x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Letöltve: 95x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Letöltve: 93x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Letöltve: 95x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Letöltve: 94x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Letöltve: 145x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Letöltve: 100x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Letöltve: 94x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Letöltve: 98x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Letöltve: 104x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Letöltve: 66x | 15.05.2017

Parlamenti választás 2016 Letöltve: 172x | 15.05.2017

Referendum 2015 Letöltve: 99x | 15.05.2017

Stránka

  • 1