Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Letöltve: 529x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Letöltve: 488x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Letöltve: 809x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Letöltve: 358x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Letöltve: 396x | 18.06.2020

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Letöltve: 417x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Letöltve: 368x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Letöltve: 371x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Letöltve: 360x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Letöltve: 352x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Letöltve: 370x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Letöltve: 379x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Letöltve: 573x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Letöltve: 408x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Letöltve: 332x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Letöltve: 384x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Letöltve: 325x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Letöltve: 263x | 15.05.2017

Parlamenti választás 2016 Letöltve: 430x | 15.05.2017

Referendum 2015 Letöltve: 319x | 15.05.2017

Stránka

  • 1