Navigáció

Tartalom

Dokumentumok

Štatúty

Sprava o výkonu finančnej kontroly Letöltve: 404x | 15.05.2017

Štatút obce - 1994 Letöltve: 344x | 15.05.2017

Rozhodnutia

Rozhodnutie-regionálny úrad verejného zdravotnictva_2014 Letöltve: 540x | 15.05.2017

Návrhy

Návrh na vydanie uzemneho rozhodnutia o umiestneni stavby Letöltve: 275x | 15.05.2017

Ohlásenia

Ohlásenie Letöltve: 294x | 15.05.2017

Ohlásenie odstranenia drobnej stavby Letöltve: 320x | 15.05.2017

Oznámenia

Oznámenie zmeny v uživani stavby a žiadosť o jej povolenie Letöltve: 278x | 15.05.2017

Žiadosti

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby Letöltve: 271x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie odstranenia stavby Letöltve: 254x | 15.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim Letöltve: 257x | 15.05.2017

Žiadosť o stavebne povolenie Letöltve: 263x | 15.05.2017

Žiadosť o vydanie územneho rozhodnutia a stavebneho povolenia v zlucenom konani Letöltve: 264x | 15.05.2017

Dane

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti FO Letöltve: 393x | 15.05.2017

Danove priznanie k dani z nehnutelnosti PO Letöltve: 281x | 15.05.2017

Oznámenie k dani za psa Letöltve: 249x | 15.05.2017

Potvrdenie pre FO Letöltve: 292x | 15.05.2017

Potvrdenie pre PO Letöltve: 266x | 15.05.2017

Voľby

A 2014-es helyhatósági választások eredeményei Letöltve: 212x | 15.05.2017

Parlamenti választás 2016 Letöltve: 354x | 15.05.2017

Referendum 2015 Letöltve: 256x | 15.05.2017

Stránka

  • 1