Navigácia

Obsah

Zákaz - Tilalom

Typ: ostatné
Zákaz spaľovania odpadov - Tűzgyújtási tilalom
V zmysle oznámenia Hasičského a záchranného zboru upozorňujeme občanov na zákaz spaľovania odpadov všetkého druhu. Ďalej je zakázané zakladanie ohňa v priestoroch a miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru, ďalej vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. V prípade nedodržania zákona môže byť občanovi spôsobujúcemu priestupok uložená pokuta až do výšky 331 Eur. Za porozumenie Vám ďakujeme!
 
 
A Járási tűzoltó parancsnokság értesítése alapján figyelmeztetjük polgárainkat, hogy tilos mindennemű hulladék égetése. Továbbá tilos tüzet rakni mindenhol, ahol továbbterjedése lehetséges, tilos dohányozni, illetve nyílt lángot használni ott, ahol fennáll a fokozott tűzveszély lehetősége, továbbá tilos meggyújtani a növényzetet, bokrokat és fákat. A tilalom megszegése esetén a szabálysértő polgárok 331,-euróig terjedő összegig bírságolhatók. Megértésüket köszönjük!

Vytvorené: 19. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2019 10:25
Autor: Správce Webu